Wat te doen bij storing tijdens afname

Test onderbreken en herstarten

Test onderbreken

Als je een test maakt en je wilt om wat voor reden ook (ziek, of iets anders) stoppen met het maken van de test, dan kan de test gestopt worden. Door de test te stoppen wordt de tijdregistratie stil gezet. De test kan op een later tijdstip hervat worden, waarbij je verder gaat waar je gebleven bent.

  • Sluit de test op de manier die gebruikelijk is voor het device waarop gewerkt wordt: ALT + F4, kruisje rechtsboven, vegen .....

Let op! Laat de test niet "open" staan op het scherm als je wegloopt. Hoewel de meeste onderdelen geen tijdsfactor kennen, loopt bij lange tijd openstaan toch het betreffende onderdeel "uit de tijd". Dit betekent dat je het onderdeel, dat actief was toen je wegliep, niet meer af kunt maken. Dit heeft invloed op je resultaten.

Denk er aan, dat je de test niet meer op kunt starten na de ingestelde eindtijd van de test. Deze eindtijd vind je in de uitnodigingsmail.

Test opnieuw starten

  • Volg de standaard opstartprocedure, zoals beschreven in de uitnodiging.

  • De test gaat altijd verder op de plek waar je gestopt bent.

Storing

Een storing kan meerdere redenen hebben. Er kan een probleem met je device zijn, met je wifi, met het internet, met de AMN server, met de software. Belangrijk bij een storing is om te proberen de oorzaak te achterhalen en op te lossen, zodat je weer verder kan met de test.

Computerprobleem

Je computer (device) geeft een foutmelding. Mogelijke oplossingen:

  • Sluit de test en de browser en start daarna opnieuw.

  • Sluit de test en start de test opnieuw op een andere device.

Wifi storing

  • Herstart je Wifi.

  • Start de test opnieuw.

Internet storing

  • Wacht tot de internetstoring is opgelost.

  • Start de test opnieuw.

Storing bij AMN

Neem contact op met de school/het bedrijf die je uitgenodigd heeft om de test te maken. Zij zullen de storing melden bij AMN. Als na het oplossen van de storing de testafname niet verder gaat dan sluit je de test en de browser af en start je de test opnieuw.

Last updated