Groep wijzigen - Deelnemer

  • Klik op de knop Deelnemers

  • Selecteer een groep.

  • Selecteer een deelnemer.

  • Een venster met een overzicht van alle groepen en opleidingen wordt getoond. Links staat een overzicht van alle groepen, Rechts een overzicht van de groepen en opleidingen waar de deelnemer aan verbonden is.

  • Zet (in het linkerdeel) vinkjes bij de groep waaraan de deelnemer gekoppeld wordt.

  • Verwijder in het rechterdeel vinkjes bij de groep waaruit de deelnemer verwijderd wordt.

  • Klik op Opslaan.

Wanneer je de groep voor meerdere kandidaten tegelijk wilt wijzigen, is het handig om dit via de knop "inlezen" te doen. Hiervoor moet je de groepnaam toevoegen aan je importbestand in Excel.

Last updated