Camera beelden bekijken

Tijdens de testafname wordt iedere minuut een foto gemaakt en opgeslagen. Als de deelnemer de test gemaakt heeft, kunnen de foto's worden bekeken. Na akkoord worden alle foto's direct verwijderd. 1 Foto wordt bewaard en verschijnt op de rapportage.

  • Werk in de Testplanner.

  • Selecteer een deelnemer.

  • Klik op de groene camera.

Er wordt een overzicht getoond met links de onderwerpen van de test en rechts de opnamen.

  • Klik op een testonderdeel om de beelden te bekijken die bij het testonderdeel horen. De afbeeldingen die bij dit onderdeel horen, worden rechts weergegeven.

  • Een klik op een afbeelding toont op dezelfde manier alle bij elkaar horende afbeeldingen.

Links van de afbeeldingen staan 3 kolommen.

  1. Datum Toont de datum en tijd dat een onderdeel is gemaakt.

  2. Test onderdeel Toont de naam van het testonderdeel.

  3. Geen focus (in seconden) Geeft het aantal seconden weer dat de deelnemer een ander programma heeft geactiveerd tijdens de testafname.

Last updated