Rollen toewijzen

  • Klik op Instellingen

  • Klik op Personeel

  • Klik op de persoon waaraan je een rol wilt toekennen

  • Vink een van de rollen aan

Meer informatie over het verschil tussen de rollen, vind je hier: Rollen

Last updated