vmbo, havo-vwo

Ieder schooljaar zijn er veranderingen in klasnamen, klassamenstellingen en opleidingsstructuren.

Daar waar er sprake is van een koppeling tussen het schooladministratiesysteem en het AMN programma wordt alles door de koppeling uitgevoerd. Afhankelijk van de afspraken over wat gekoppeld wordt komen de volgende wijzigingen automatisch binnen:

  • nieuwe leerlingen

  • nieuwe klassen

  • wie zit in welke klas

  • nieuw personeel (mentoren, docenten)

  • welk personeel aan welke klas

Als er geen koppeling is moeten veel handelingen handmatig doorgevoerd worden. Lees hiervoor Stappen jaarovergang.

Stappen jaarovergang zonder koppeling

Last updated