Introductie thuisafname talentscan

Talentscan

Het is mogelijk om de Talentscan thuis af te nemen. Aan het programma zijn een aantal functies toegevoegd om thuisafname in te plannen en om toezicht te houden op de afname.

Toezicht houden op de afname gebeurt via cameraopnamen. Deze cameraopnamen worden (tijdelijk) bij de deelnemer opgeslagen en worden, nadat ze bekeken zijn, verwijderd.

Instructies voor het inplannen van de thuisafname werkt net als anders. In het plan-venster is de mogelijkheid tot thuisafname toegevoegd.

We hebben een lijst met veelgestelde vragen opgesteld.

Veelgestelde vragen thuisafname

Voor het starten met de thuisafname lees de volgende pagina.

Thuisafname (met cameratoezicht) inplannen

Een uitleg over de werking van de thuisafname met camera lees je in

Uitleg cameratoezicht bij thuisafname

Instructies over camerabeelden bekijken en verwijderen lees je in

Camera beelden bekijkenCamerabeelden beoordelen

Deelnemers uitnodigen voor het maken van een test

Aan het AMN programma is een sjabloon toegevoegd om deelnemers uit te nodigen voor het maken van de Talentscan. Dit sjabloon heeft de naam "Thuisafname - sjabloon uitnodiging Talentscan. docx". Lees

Uitnodiging via email versturen

De tekst van de uitnodiging vind je hieronder.

Sjabloon uitnodigingsmail thuisafname talentscan

Tekst uitnodigingsmail aanpassen

Wil je de uitnodiging vanuit een eigen (schooladministratie) systeem versturen, dan kan het AMN voorbeeld gebruikt en aangepast worden. In de tekst zijn (AMN) veldnamen opgenomen, te herkennen aan < >. Deze veldnamen vervang of verwijder je.

Wil je de uitnodiging vanuit AMN versturen en de tekst aanpassen, dan kan dat. Dit wordt uitgevoerd worden door de persoon die AMN applicatiebeheerdersrechten heeft. Een beschrijving lees je in

Instructies voor de deelnemer

Instructies voor thuisafname staan in de uitnodigingsmail. Daarnaast is aan het afname programma een aantal instructieschermen toegevoegd. Een overzicht van de toegevoegde instructieschermen vind je in

Uitlegschermen thuisafname - zonder en met camera

Last updated