Camera opnamen en beelden

Gedurende de afname van de Talentscan staat de camera aan. De camera maakt om de minuut een opname. De beelden worden tijdelijk opgeslagen.

Nadat de test is afgerond zal (iemand van) de school de betrouwbaarheid van de afname beoordelen. Nadat de betrouwbaarheid is vastgesteld zullen de camerabeelden worden gewist.

Eén van de beelden wordt op de voorzijde van de rapportage afgedrukt ter verificatie dat de juiste persoon de test gemaakt heeft. Het huisje onder de foto geeft aan dat het een thuisafname betreft en de camera daarnaast geeft aan dat camera toezicht aanstond.

Last updated