Deelnemers verwijderen uit een planning

Deelnemer(s) verwijderen uit een sessie

  • Selecteer de Testplanner

  • Selecteer linksonder in het scherm een groep, een (Intake) Cohort, een domein of een opleiding.

  • Selecteer linksboven een Product.

  • Selecteer de deelnemer(s) die u uit de planning wilt halen.

  • Klik op de knop Uit planning (rechts boven).

  • Bevestig het verwijderen met OK.

Let op! Een deelnemer die al aan een test begonnen is kan niet uit een sessie verwijderd worden.

Last updated