Toevoegen opleiding, crebo of testniveau

Toevoegen opleiding of testniveau

Een opleiding/testniveau wordt in 2 stappen toegevoegd:

 1. Voeg (de naam van) de opleiding of het test niveau toe.

 2. Koppel de opleiding aan het niveau.

Tip! Voor de Talentmatch is het noodzakelijk een opleiding of testniveau toe te voegen aan de structuur. Op deze manier krijgen de deelnemers een test op het juiste niveau aangeboden.

Ook wordt dan, in de rapportage, aan de hand van het kwalificatiedossier (kd) aangegeven hoe belangrijk bepaalde competenties zijn in het werkveld passende bij het crebonummer en in hoeverre de kandidaat/ student deze beheerst.

Stap 1 - Opleiding toevoegen

Het toevoegen van een "test niveau" waaraan deelnemers gekoppeld worden gaat hetzelfde als het toevoegen van een opleiding.

 • Klik op Ontwikkelen.

 • Selecteer de Editor.

 • Selecteer de map waaraan de opleiding of het niveau wordt toegevoegd.

  Dit kan een jaar, een (intake) cohort of een afdeling zijn.

 • Klik op de rechtermuisknop en kies Toevoegen. (Uitleg gaat verder na afbeelding)

 • Je ziet een pop-up scherm.

 • Selecteer het type opleidingstype (course type).

 • Typ de naam van de opleiding of het niveau (niveau 1, niveau 2 etc) in en klik op OK.

Stap 2 - Koppel de opleiding aan het test niveau

Tip! Het is handig het crebonummer (opleidingsnummer) paraat te hebben bij het uitvoeren van deze stap. Crebonummers zijn bekend bij (MBO) scholen. Bedrijven maken meestal gebruik van een "90000" nummer om het niveau in te stellen:

mbo 1= 90001 mbo 2 = 90002 mbo 3 = 90003 mbo 4 = 90004 hbo = 90005

Het verschil tussen het gebruik van een crebonummer en een niveau nummer is, dat bij gebruik van een crebonummer het kwalificatiedossier van het betreffende crebo gekoppeld wordt aan de testrapportages.

 • Klik op de opleiding die je hebt toegevoegd. Rechts worden de eigenschappen weergegeven.

 • Klik op de knop met de 3 puntjes rechts naast het veld Terugverwijzing (Nationale structuur).

 • Typ het opleidingsnummer of niveaunummer in.

 • Klik op Zoeken.

 • De opleiding of het niveau verschijnt in het bovenste vak.

 • Klik op de opleidingsnaam.

 • Klik op OK.

Last updated