Inleesbestand personeel maken

  • Maak een exportbestand vanuit een administratiesysteem (format xlsx of csv)

  • of maak een Excelbestand met de gegevens van deelnemers of personeel.

Denk aan:

  • één rij bevat alle gegevens van één personeelslid;

  • bij voorkeur worden door het programma herkenbare veldnamen gebruikt in een bepaalde volgorde.

    Dit laatste is niet verplicht, maar maakt het importeren sneller.

Hieronder vind je een voorbeeld importbestand personeelsgegevens. Gebruik deze als voorbeeld voor het exportbestand uit het administratie systeem of om handmatig een importbestand te maken.

Het format

Gebruik dit format bij voorkeur voor een export bestand of het maken van een excelbestand.

De rode velden hierboven zijn verplicht voor het importbestand. Het veld rol wordt ingevuld als de medewerker een speciale rol (met rechten) in het AMN programma krijgt, bijvoorbeeld regievoerder of mentor. In de kolom klas wordt de naam van de klas ingevuld waar de medewerker aan gekoppeld is.

  • Open het bestand "Import gegevens personeel".

  • Vul de gegevens in en sla op.

Meerdere inhouden voor één veld

Als een medewerker aan meerdere klassen/groepen gekoppeld is, kan het importbestand daarop aangepast worden. Dit gaat als volgt:

  • Voeg in het importbestand één of meerdere kolommen met de naam 'klas' toe.

  • Vul de kolommen met gegevens, maximaal 1 groep(snaam) per kolom.

Last updated