Veelgestelde vragen thuisafname

Hoe plan ik de test in voor thuisafname met cameratoezicht?

Je zet de AMN Talentscan klaar voor de kandidaat. Vervolgens kies je het niveau waar de deelnemer op getest moet worden en vink je aan dat het om een thuisafname met cameratoezicht gaat. De handleiding is te vinden in de database via de helpknop rechts bovenin. Je komt dan op deze pagina terecht.

Hoe zit het met de privacy van de deelnemer?

Bij aanvang van de afname krijgt de kandidaat een melding van het cameratoezicht. De kandidaat geeft zelf toestemming om de camera tijdens de test aan te zetten. Tijdens de test worden foto’s van de deelnemer gemaakt. Deze foto’s worden zichtbaar in de database. Lijkt er aan de hand van deze foto’s geen sprake te zijn van fraude? Dan keur je de afname goed en worden de beelden direct gewist. Eén foto wordt bewaard en op de voorpagina van de rapportage afgedrukt. Doordat de kandidaat vooraf toestemming geeft voor cameratoezicht is dit conform AVG.

Wat gebeurt er met de beelden?

De beelden worden tijdelijk opgeslagen in de database. Nadat de organisator van de afname van de Talentscan de foto’s heeft gecontroleerd en de afname heeft goedgekeurd worden de beelden verwijderd op één foto na. Deze foto wordt afgedrukt op de voorpagina van de volledige rapportage zodat degene die het gesprek met de student voert kan controleren dat de juiste persoon de test heeft gemaakt.

Ik wil de beelden graag doorsturen naar een collega. Kan dat?

De beelden worden tijdelijk opgeslagen in de database. Het is niet mogelijk om deze te downloaden en lokaal op te slaan. De beelden kunnen alleen vanuit AMN worden bekeken. De collega dient in te loggen om de beelden te kunnen bekijken.

Hoe weet je bij een thuisafname zeker dat de deelnemer zelf de test maakt?

100% zeker kunnen we dat niet zeggen maar we hebben wel maatregelen getroffen om fraude door de deelnemer heel moeilijk te maken. Het is namelijk mogelijk om voor deelnemers een “thuisafname met camera gebruik” klaar te zeten. Bij deze thuisafname wordt aan het begin van de test de deelnemer gevraagd de camera aan te zetten. Tijdens de test worden dan regelmatig beelden gemaakt van de deelnemer. Eén foto wordt op de rapportage van de deelnemer afgedrukt. De intaker/mentor kan daardoor bij het bespreken van de resultaten met de deelnemer controleren of hij/zij dezelfde persoon is als degene is die de Talentscan heeft gemaakt. Daarnaast is het van belang dat de deelnemer vanuit de organisatie een uitnodiging krijgt waarin duidelijk beschreven wordt waarom de Talentscan wordt afgenomen. De Talentscan is geen “toelatingsexamen” maar een hulpmiddel voor organisatie én deelnemer om de begeleiding zo optimaal mogelijk in te richten. Eventueel kan de organisatie de deelnemer ook nog eens vragen een verklaring te ondertekenen waarin hij/zij aangeeft de Talentscan zelf en zonder hulp gemaakt te hebben.

Werkt cameratoezicht met elke browser?

Cameratoezicht is niet beschikbaar via Internet Explorer. De deelnemer kan dus de test met cameratoezicht niet afnemen via deze browser. Adviseer de kandidaat de test te maken met een andere browser of Microsoft Edge (opvolger van Internet Explorer).

Is er ook een thuisafname zonder camera mogelijk?

Ja, de organisatie kan zelf beslissen of ze de thuisafname met of zonder cameratoezicht plannen.

Wat gebeurt er als de deelnemer het gebruik van de camera weigert?

Als de deelnemer geen toestemming geeft voor het maken van beelden, moet hij/zij aangeven waarom dat niet is gebeurd. Dat antwoord wordt opgeslagen in de database. De afname wordt vervolgens gestopt. In de testplanner wordt het symbool van de camera rood gekleurd. De organisator kan de reden van weigeren bekijken en eventueel de test vrijgeven voor afname zonder cameratoezicht. Er kan natuurlijk ook worden afgesproken dat de Talentscan in een later stadium op de locatie wordt afgenomen.

Camera toezicht uitzetten

Zijn er, naast cameratoezicht, nog meer controles voor ongewenst handelen tijdens de afname?

Ja, de deelnemer krijgt instructies om tijdens de afname geen gebruik te maken van andere programma’s of van een browser. Het verlaten van de test wordt geregistreerd en gerapporteerd in de AMN database, inclusief de tijd dat de deelnemer daarmee bezig was. De tijd dat een deelnemer de test heeft verlaten wordt weergegeven bij de foto's in de database. Daarnaast vindt er een controle plaats op sociaal wenselijk antwoorden binnen het onderdeel persoonlijkheid. Als een deelnemer aan die criteria voldoet, en zich dus beter probeert voor te doen dan hij/zij in werkelijk is, wordt dat waargenomen en gerapporteerd.

In hoeverre is het resultaat van de Talentscan te beïnvloeden?

Met een aantal hulplijnen zouden onderdelen van capaciteiten eventueel te beïnvloeden zijn. Door het cameratoezicht en de controle op het gebruik van andere programma’s is dat echter erg moeilijk gemaakt. Bij het persoonlijkheidsonderdeel zorgt de constructie ervoor dat dat deel sowieso erg moeilijk te manipuleren is. Door de veelheid van de stellingen, het niet benoemen van de (sub)factoren, de voortdurende afwisseling van de (sub)factoren en de geregelde omkering van de stellingen kan een deelnemer zich nauwelijks anders voordoen dan hij/zij is. Met de score op sociale wenselijkheid wordt bovendien opgemerkt of de deelnemer een poging heeft gedaan sociaal wenselijke antwoorden te geven. In dit kader is het belangrijk te weten dat persoonlijkheid (leerstand, gedrevenheid, ambitie, intrinsieke motivatie) een aanmerkelijk belangrijkere factor is dan capaciteiten bij de voorspelling van succes in studie of werk.

Is het mogelijk om in een later stadium de test opnieuw te maken?

Ja, dat is mogelijk. De algemene opvatting is dat het weinig zin heeft een assessment zoals de Talentscan binnen twee jaar opnieuw te maken. Dat is de geldigheidsduur van een assessment. De resultaten zullen bij het tweede assessment nauwelijks afwijken van de eerste afname, stressful life events uitgezonderd. Twijfel je toch aan de uitslag van het capaciteitenonderdeel, dan is het altijd mogelijk om op een later moment alleen het capaciteitendeel nogmaals af te nemen.

Kan er in een later stadium (op locatie) een kortere test gemaakt worden ter controle?

De Talentscan is een betrouwbaar en valide samenhangend geheel, daar bestaat geen korte versie van. Het is wel mogelijk om op een later tijdstip alleen het capaciteitendeel (of alleen het persoonlijkheidsdeel) nog eens te laten maken. Dat zou je als stok achter de deur vooraf kunnen meegeven. Daarnaast kan als controle aan het begin van de opleiding een rekentoets en taaltoets (bijv. op 2F) worden afgenomen. Als de reken- en taaltoets nog niet in de database staan kunnen deze eenvoudig worden toegevoegd.

Hoe weet je zeker dat de deelnemer geen hulp van anderen heeft gekregen tijdens de testafname?

Absolute zekerheid kunnen we niet geven. Op de foto’s zal echter snel een afwijkende houding te zien zijn, bijvoorbeeld naar de zijkant kijken of het even afwezig zijn. Daarnaast is het voor de meeste onderdelen ook erg lastig om daar hulp bij in te roepen. Voordat je dat gedaan hebt, is een groot deel van de tijd al verstreken en kom je tijd tekort.

Hoe weet je zeker dat de deelnemer geen rekenmachine heeft gebruikt tijdens de test?

Als de deelnemer zijn eigen rekenmachine of telefoon gebruikt, zal in de foto’s te zien zijn dat de kandidaat steeds wegkijkt van het scherm. We zullen in de tekst naar de kandidaat natuurlijk onderstrepen dat we dit afwijkende gedrag waarnemen. Als de deelnemer de rekenmachine op zijn device gebruikt wordt geregistreerd dat hij/zij de afname heeft verlaten en hoe lang dat heeft geduurd. Bij numerieke aanleg bestaat de mogelijkheid dat, bij verdachte resultaten, de deelnemer gevraagd kan worden om ter controle een volledige rekentoets te maken.

Het onderscheid tussen het kijken naar een blaadje papier of naar een telefoon kun je niet maken. Echter weet de deelnemer niet precies hoe de controle plaatsvindt. De camera staat aan, maar de deelnemer weet niet dat er alleen maar foto's worden gemaakt. De deelnemer denkt dat er iemand meekijkt of dat er opnames worden gemaakt en daarbij wordt het een stuk lastiger om te manipuleren. De deelnemer heeft alleen de instructie voor "pen en papier" meegekregen en niet over bijvoorbeeld cijferen. Een kandidaat zal dus niet zo snel "in het zicht van de camera" zijn telefoon of rekenmachine pakken. Overigens speelt deze vraag alleen bij het onderdeel cijferen. Bij de andere 6 onderdelen van capaciteiten speelt dit geen rol.

Hoe wordt voorkomen dat een kandidaat internet gebruikt?

Voor de meeste onderdelen heeft dat helemaal geen zin, de antwoorden zijn niet op te zoeken. Denk bijvoorbeeld aan ruimtelijk inzicht. Bovendien heb je daar ook niet voldoende tijd voor. Als de deelnemer ondanks instructies toch de browser (of een andere applicatie) opent, wordt dat waargenomen en gerapporteerd. Tevens wordt vermeld hoe lang de deelnemer met andere zaken bezig was dan met de testafname.

Heeft AMN onderzocht wat het verschil is in resultaten van de Talentscan tussen een thuisafname en een afname onder toezicht binnen de organisatie?

Ja, we hebben een onderzoek gedaan bij een groot MBO College. Daarbij is een groep van ongeveer 600 studenten willekeurig verdeeld in twee groepen: een groep voor de thuisafname en een groep in een gecontroleerde omgeving op de school. Er bleken slechts kleine verschillen te zijn tussen de twee groepen. Bij persoonlijkheid waren er al helemaal geen verschillen en bij capaciteiten heel beperkt. De resultaten bij capaciteiten lagen bij enkele onderdelen licht hoger bij de thuisafname. De verschillen waren over het algemeen echter zo beperkt dat ze nauwelijks invloed hadden op het eindresultaat. Het enige onderdeel dat bij de thuisafname discrepant beter scoorde was Cijferen. De verklaring is dat deelnemers aan de test snel de telefoon kunnen pakken en kunnen gebruiken als rekenmachine. In de vernieuwde thuisafname hebben we echter maatregelen getroffen om dat te voorkomen.

Wordt er tijdens de afname gecontroleerd op sociale wenselijkheid?

Ja, de Talentscan bevat een controle op sociale wenselijkheid. De deelnemer kan daarbij geen onderscheid maken tussen testvragen en controlevragen. Als er een hoge indicatie is op sociale wenselijkheid dan probeert een deelnemer zich anders (“beter”) te presenteren op het persoonlijkheidsvlak dan hij/zij in werkelijkheid is. De kans is dan ook groter dat de deelnemer dat geprobeerd heeft te doen bij capaciteiten en gebruik heeft gemaakt van hulpmiddelen.

Hoe kan ik zie of, en hoe lang, een deelnemer een pauze heeft genomen?

De duur van de eventueel genomen pauze kan je afleiden uit het overzicht met de foto's: als de eindtijd van onderdeel X voor de eventuele pauze, enorm verschilt van de eindtijd van onderdeel Y net na de pauze, dan zie je dat er een (lange) pauze is geweest. Aan de testbatterij is verder niets veranderd. Het aantal pauze-momenten is gelijk gebleven. De foto's worden gemaakt met een interval van 1 minuut, ook tijdens de pauzes. Bij het goedkeuren van de foto's staan aan de linkerkant alle onderdelen van de test. Daar staan ook de pauzes bij. De onderdelen van capaciteiten zijn vetgedrukt. Staat de deelnemer dus een paar keer niet in beeld dan kun je door op de onderdelen aan de linkerkant te klikken controleren op welk moment (bij welke onderdeel) in de test dat is gebeurd. Meestal (bijna altijd) is dat dan tijdens een pauze geweest. Het aantal pauzes is trouwens niet altijd gelijk. Op N1 / N2 zijn er meer pauzes dan tijdens N3 / N4.

Last updated