Afname met deelnemersnummer instellen

  1. Werk als applicatiebeheerder in het menu Instellingen.

  2. Selecteer in de map Sessie het onderdeel Afname.

  3. Zet de Inlogmethode op Student number login.

  4. Via Student number login vindt de afname plaats door in te loggen met een deelnemersnummer/leerlingnummer. Het deelnemersnummer is voor elke deelnemer uniek.

  5. Klik op opslaan.

Last updated