Niet werkende camera

Soms wordt de camera geweigerd door een technische oorzaak:

  • De camera wordt door een andere toepassing gebruikt.

  • De camera werkt niet.

De deelnemer krijgt hiervan een melding.

In het eerste geval kan de deelnemer het programma dat beslag legt op de camera sluiten. Zie uitleg hierboven. Het werkt vaak ook de actieve browser(s) te sluiten en dan opnieuw op te starten.

In het tweede geval of als het bovenstaande niet lukt selecteert de deelnemer:

  • Het lukt mij niet om de camera in te schakelen I am unable to switch on the camera.

In het volgende scherm meldt de deelnemer wat de oorzaak is van de weigering en laat zijn/haar telefoonnummer achter.

Last updated