Veldverwijzingen koppelen

Er zijn twee soorten veldverwijzingen:

  • velden met een vastgestelde waarde, die in de database zijn opgeslagen;

  • velden met een specifieke waarde, die ingetypt worden op het moment dat de mail verstuurd wordt.

Koppelen velden

Werk als applicatiebeheerder onder de knop Instellingen

  • Selecteer in de map Mailmerge de map Mailmerge sjablonen.

  • Selecteer in de tweede kolom Sjablonen standaard brieven.

  • Selecteer een sjabloon om de velden te koppelen.

Vastgestelde waarde koppelen

  • Klik achter een veldverwijzing op de lijst achter 'vastgestelde waarde'.

Specifieke waarde koppelen

Bij specifieke waarde kan je een format kiezen: tekst, datum of tijd. Aan de hand van onderstaande tekst volgt de uitleg van velden met specifieke waarde.

  • Selecteer specifieke waarde bij een veld.

  • Selecteer het type, bijvoorbeeld 'datum'.

  • Geef de omschrijving wat ingevuld moet worden bij het versturen van de mail.

Een voorbeeld van een tekstveld:

  • Klik op Opslaan als je de veldverwijzingen hebt ingesteld.

Last updated