Export leerlinggegevens

Exportbestand leerlinggegevens met .....

Dit is op dit moment niet mogelijk. Vraagt u via helpdesk@amn.nl een export van de leerlinggegevens zoals ze in het AMN programma voorkomen. Geef aan om welke groep, leerjaar, cohort of opleiding het gaat. Dit bestand past u dan aan met de nieuwe gegevens. Waarna je deze dan weer zelf kan importeren.

Last updated