Kopiëren ideaal profiel

Een bestaand ideaal profiel kan gekopieerd worden:

 • Er kan een kopie gemaakt worden van een bestaand profiel, bijvoorbeeld uit een voorgaand jaar. Dit profiel kan gebruikt worden zoals het is of aangepast worden aan de eventuele nieuwe eisen die aan de opleiding gesteld worden.

 • Er kan een kopie gemaakt worden van het voorgestelde ideaal profiel. Op basis van de door gebruikers ingestelde ideaal profielen wordt een gemiddeld ideaal profiel berekend. Dit ideaal profiel kan je laden, waarna je eventueel aanpassingen doet.

Kopiëren bestaand ideaalprofiel

 • Selecteer het tabblad Editor in het menu Ontwikkelen.

 • Selecteer de opleiding waaraan het Ideaal profiel toegevoegd moet worden. Dit is meestal in het nieuwste Intakecohort).

 • Klik op het tabblad Ideaal profiel.

 • Klik op de knop Kies een bestaand ideaalprofiel.

 • Selecteer een opleiding uit een (Intake) cohort en klik op OK.

 • Breng eventueel wijzigingen aan.

Kopieer het voorgestelde ideaal profiel

 • Volg bovenstaande stappen om de opleiding en het tabblad Ideaalprofiel te selecteren.

 • Klik op de knop Laad voorgesteld ideaalprofiel en klik op OK.

 • Breng eventueel wijzigingen aan.

Last updated