Groep toevoegen

Deze stappen kunnen enkel door een applicatiebeheerder worden uitgevoerd

Tip! In het importbestand voor het inlezen van deelnemers heb je een kolom "Groep". Hier kun je een groepsnaam invullen. De groep wordt dan automatisch aangemaakt bij het inlezen.

  • Klik op Ontwikkelen

  • Klik op Editor

  • Klik met je rechter muisknop op Groepen

  • Klik op toevoegen

  • Kies "Group Type"

  • Geef de groep een naam

  • Klik op OK

Last updated