Engelstalige uitlegschermen thuisafname - zonder en met camera

extra uitleg die de deelnemer ziet bij thuisafname en camera toezicht

De deelnemer die de Talentscan thuismaakt krijgt bij het starten van de test extra informatie schermen.

Er kan op 2 manieren een test voor thuisafname worden klaargezet:

  • zonder camera

  • met camera

Bij de keuze voor een thuisafname met camera toezicht wordt de deelnemer de mogelijkheid geboden om camera te accepteren of te weigeren. Bij een weigering stopt de testafname en wordt de deelnemer gevraagde om een uitleg waarom hij/zij de camera niet aan wil zetten. Het is vervolgens aan de school of de deelnemer toestemming krijgt de toets alsnog te maken zonder camera toezicht.

Informatieschermen thuisafname Talentscan

Bij toestemming voor camera gebruik ziet de deelnemer het volgende schermen.

Bij geen toezegging camera toezicht

Wanneer de deelnemer camera toezicht weigert ziet hij/zij het volgende scherm.

Keuze 1 toont, afhankelijk van de browser waarmee gewerkt wordt, een scherm om de camera alsnog te activeren.

Camera alsnog aanzetten

Keuze 2 vraagt de deelnemer om een uitleg en telefoonnummer.

Na invullen motivatie en telefoonnummer, gevolgd door 'Verder' kan de deelnemer het venster sluiten. De test wordt niet gestart.

Last updated