Camerabeelden beoordelen

Als de beelden van de testafname bekeken zijn, kun je de afname goedkeuren of afwijzen. Bij beide keuzes worden de camerabeelden direct gewist.

Als je denkt onregelmatigheden te zien bij de beelden, bijvoorbeeld een hoog focusverlies bij de numerieke onderdelen, kun je de beelden langer te bewaren om dit eerst met de deelnemer te bespreken. Maak dan geen keuze tussen goedkeuren of afwijzen.

Afname beoordelen

  • Zoek de deelnemer op in de Testplanner

  • Klik op de groene of rode camera voor de naam van de deelnemer

  • Selecteer Afname goedkeuren of Afname afwijzen.

  • Klik op OK. Je krijgt de vraag of je door wilt gaan met de goedkeuring of afwijzing, omdat daarmee de camerabeelden worden verwijderd.

  • Klik op OK.

Last updated