Importbestand maken

  • Maak een exportbestand vanuit een administratiesysteem (format xlsx of csv)

  • of maak een Excelbestand.

Hieronder vind je een voorbeeld importbestand deelnemersgegevens. Gebruik deze als voorbeeld voor het exportbestand uit het schooladministratie systeem of om handmatig een importbestand te maken.

Benodigde export / import velden

Een aantal velden zijn verplicht bij het importeren van deelnemersgegevens.

Verplichte velden

Omschrijving

deelnemersnummer

een deelnemersnummer moet altijd uniek zijn (leerlingnummer, personeelsnummer, klantnummer, etc.)

voornaam

voorvoegsel

alleen als er een voorvoegsel is

achternaam

Verplichte velden moeten, behalve 'voorvoegsel', altijd een inhoud hebben.

Vaak verplichte velden

geboortedatum

verplicht veld bij Talentscan, Loopbaanleren

geslacht

verplicht veld bij Talentscan

groep

wordt gebruikt voor klas, afdeling of naam van de locatie waar deelnemer toe behoort.

Het veld groep is meestal niet verplicht, maar is handig om deelnemers terug te vinden. Als er in het importbestand een groepsnaam staat die nog niet in de database onder "groepen" aanwezig is, wordt deze automatisch toegevoegd na het inlezen.

crebonummer

opleidingsnummer, niveau om test te maken, verplicht bij Talentscan

email

handig om de uitnodiging- of resultaten vanuit AMN toe te sturen

gebruikersnaam

wordt gebruikt als inlognaam, verplicht veld voor loopbaanleren. Gebruikersnaam is altijd een e-mailadres.

Export uit administratiesysteem

  • Exporteer de gegevens uit het administratiestysteem. De uitvoer kan naar Excel (xlsx) of naar een tekstbestand (comma seperated, csv).

  • Open het Excel bestand als je wijzigingen aan wilt brengen. Bijvoorbeeld je wilt de kolomkoppen aanpassen naar AMN veldnamen.

  • Sla het bestand op.

Let op! Het deelnemersnummer moet altijd uniek zijn. Hergebruiken van een eerder gebruikt deelnemersnummer mag nooit, omdat daarmee gegevens van een voorgaande deelnemer aan een nieuwe deelnemer gekoppeld worden.

Importeren AMN importeert altijd op basis van het deelnemersnummer. Dit zorgt ervoor dat wijzigingen van deelnemersgegevens in het administratiesysteem (zoals bijvoorbeeld groep of adres) altijd op de goede plaats in het AMN programma komen.

Als gebruik gemaakt wordt van een export uit een administratiesysteem is het deelnemersnummer automatisch uniek.

Last updated