Auditieve en visuele ondersteuning bij onze producten

Hier vind je een lijst met onze testen en toetsen en het bijbehorende aanbod van ondersteuning.

De deelnemer kan ook het scherm kunnen delen met iemand die op afstand beschikbaar is om voor te lezen.

Wij zijn ons bewust van het aanbod in spraak en braille programma's. Momenteel bieden wij geen actieve ondersteuning voor deze producten. Mogelijk zijn er wel pakketten waarbij dit werkt.

Voor mensen met een visuele beperking raden wij aan om op een zo groot mogelijk scherm te werken en in te zoomen waar mogelijk.

Product

Auditief

Uitleg

Talentscan

Loopbaanleren

Aansluiting

✔️

Alleen bij de leesteksten, mits aangevraagd.

Eindtoets

✔️

Bij alle onderdelen, mits aangevraagd.

Taal- en rekentoets

✔️

Alleen bij het onderdeel luistervaardigheid.

Beroepsbeeldtest

❌️

Last updated