Gegevens personeel inlezen

Medewerkers die met het programma AMN gaan werken hebben een inlog-account nodig.

Gegevens kunnen via een Excel of een CSV bestand (komma gescheiden bestand) worden ingelezen.

Inleesbestand personeel maken

Importeren gegevens

 • Selecteer in het menu Instellingen de map Personeel.

 • Klik op de knop Inlezen bovenaan het scherm.

 • Klik op de knop Bestand kiezen om het inleesbestand te selecteren.

 • Selecteer het bestand en klik op Openen.

 • Zet een vinkje voor Bevestigingsemail verzenden om een e-mail naar de personeelsleden te sturen voor het aanmaken van een wachtwoord. Als je de email voor het aanmaken van het wachtwoord op een later tijdstip wilt versturen zet je geen vinkje.

 • Klik op Inlezen.

 • Check in het volgende venster of de veldnamen kloppen met de te importeren gegevens.

 • Wijzig de veldnaam als deze niet klopt d.m.v. de veldnamenlijst.

 • Klik op Inlezen.

Een overzicht met de geïmporteerde gegevens wordt getoond. Niet geïmporteerde gegevens worden weergegeven met een rood kruis en een foutmelding.

 • Bij fouten: lees de foutmelding.

 • Klik op Sluiten.

 • Wijzig het inleesbestand en herhaal de stappen.

Last updated