Medewerker koppelen aan groep

Wanneer je een medewerker koppelt aan een groep, wordt enkel deze groep zichtbaar voor de medewerker. De medewerker kan (resultaten van) deelnemers uit andere groepen niet zien of bewerken.

  • Selecteer in het menu Instellingen de Docentplanner. Links zie je een lijst met namen van medewerkers, rechts de groepsnamen.

  • Open, indien gewenst, de opleidingsstructuur door op het plusje (+) boven de groepsnaam te klikken.

  • Zet vinkjes achter de namen van de medewerkers onder de groepsnaen.

  • Klik op Opslaan.

Last updated