Invullen ideaal profiel

Het Ideaal profiel voor een opleiding wordt vastgelegd in het menu Ontwikkelen.

  • Selecteer het tabblad Editor in het menu Ontwikkelen.

  • Selecteer de opleiding waaraan het Ideaal profiel toegevoegd moet worden. Dit is meestal in het nieuwste Intakecohort).

  • Klik op het tabblad Ideaal profiel.

  • Vul de scores in voor Capaciteit (kunnen). Hier wordt één score ingevuld, de score die minimaal nodig is voor het goed kunnen volgen van de opleiding.

  • Vul de scores in voor Persoonlijkheid(willen). Hier wordt een range ingevuld, bijvoorbeeld 3, 4, 5.

  • Klik op Opslaan.

Last updated