Toevoegen nieuw (school) jaar

Deze stappen kunnen enkel door een applicatiebeheerder worden uitgevoerd

Let op! Als er sprake is van een koppeling met een deelnemers-administratiesysteem, wordt de structuur automatisch aangemaakt en aangepast door de koppeling. Dan hoef je onderstaande stappen niet uit te voeren.

  • Klik op Ontwikkelen

  • Klik op Editor

  • Klik met de rechtermuisknop op de overkoepelende map (Jaren of Intake Cohorts),

  • kies Toevoegen

  • Kies Cohort type.

  • Geef het cohort een naam, bijvoorbeeld 2022.

  • Klik op OK

Last updated